• suhtlemise alused;
 • meeskonnatöö;
 • koostöö lapsevanematega;
 • lapse õigused, laste väärkohtlemine;
 • lapse sotsiaalsete oskuste arendamine;
 • kombeõpetus ja eetika;
 • lapse arengu toetamine, eakohased päevategevused, loovtegevused;
 • tugiisik koolieelsetele lastele ;
 • väärtuspõhine juhtimine;
 • organisatsioonikultuur ja väärtused;
 • väärtuspõhine ja õppijakeskne haridusasutus;
 • muutuste juhtimine;
 • meeskonnatöö;
 • meeskondade  ja asutuse juhi mentorlus;
 • suhtlemise alusoskused;
 • enesekehtestamine;
 • kommunikatsioon organisatsioonis;
 • juhtimisoskused ja liidrikäitumine;
 • pikaajalised arenguprogrammid. 

. Vajadusel koostan individuaalse õppekava.

Küsi pakkumist.

Kirjuta kommentaaridesse enda soovid ja ma võtan Sinuga ühendust.